«Δεν υπάρχει ανοσία αγέλης» – Τι συμβαίνει με τη long covid – Ο καθηγητής Τσάκρης εξηγεί (ΤΟ ΒΗΜΑ)

Ο ίδιος εξήγησε ότι επικρατούν διαφορετικές μεταλλάξεις σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, σημειώνοντας: «Άλλες έχει αυτή τη στιγμή η Ασία, άλλες η Ευρώπη, άλλες οι ΗΠΑ, που έχει να κάνει με το είδος της εξελικτικής πίεσης.

Continue reading