Αθανάσιος

Τσακρής

• Καθηγητής Μικροβιολογίας

• Διευθυντής Εργαστηρίου
  Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής
• Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων ΕΚΠΑ